Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

“Phụ nữ là để yêu thương”, bao đời nay vẫn thế. Đâu đó trong gia đình hay nơi công sở, “một nửa còn lại của thế giới” vẫn luôn âm thầm gửi trao những ngọt ngào, trân trọng những bóng hồng.

  1. Ngày 20/10 là gì? Lịch sử và ý nghĩa của ngày 20/10
    Ngày 20/10 là Ngày Phụ nữ Việt Nam – một ngày lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày 20/10 còn là ngày Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập (20/10/1930). Vì để đánh dấu sự kiện đặc biệt này mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 là ngày để tôn vinh vẻ đẹp cao cả, vĩ đại cùng những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Lịch sử ra đời Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Từ những năm 1927 – 1928, nhiều tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và đã thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như tổ học nghề đăng ten và học chữ, …

Đến ngày 03/02/1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam (sau này đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương) được thành lập, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã chỉ rõ: “Nam nữ bình quyền”. Có thể thấy Đảng ta đã sớm nhận rõ, phụ nữ chính là một trong những lực lượng quan trọng của cách mạng. Từ đó Đảng đề ra nhiệm vụ cho chính mình:

“Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ”.

Đảng cũng đặt ra:

“Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng”.

Vì lẽ đó, vào ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam (tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày nay) đã chính thức được thành lập. Như đã đề cập ở phần trên, để đánh dấu cũng như kỷ niệm sự kiện vô cùng đặc biệt này, Đảng ta đã quyết định chọn ngày 20/10 hàng năm làm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời chọn đây là ngày tôn vinh những vẻ đẹp và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, lấy tên là “Ngày Phụ Nữ Việt Nam”.

Ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Như vậy, ngày 20/10 hàng năm là ngày lễ nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Hàng năm, vào dịp này, các bà, các mẹ, các chị, … của chúng ta sẽ được bày tỏ sự quan tâm, trân trọng và lòng biết ơn thông qua nhiều hình thức như những bông hoa tươi thắm, thiệp, quà tặng, hay thậm chí chỉ là một lời chúc mừng nhưng chan chứa tình yêu thương và quý trọng của mọi người đối với những họ. Bên cạnh đó, ngày 20/10 còn là dịp để tất cả chúng ta cùng ngồi lại, ôn về những truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, vĩ đại.